מעבר לחנות שלנו

מחקרים

מיקו דייג’סט // Myco Digest- נסיון קליני וסקירת מחקרים

הפורמולה Myco Digest נוסתה בהצלחה בשנתיים האחרונות בקליניקה ליעוץ מקצועי של חברת מיקוליביה. מעל 250 מטופלים נטלו את הפורמולה במהלך השנתיים האלה, למגוון רחב של מחלות ותסמינים:

  • מחלות מעי דלקתיות – הן בזמן התקף והן בזמן רמיסיה.
  • מחלות ושט וקיבה דלקתיות – בעיקר בזמן התקף.
  • כיבים במערכת העיכול – בושט, בקיבה, בתריסריון, במעי הדק, במעי הגס.
  • הליקובקטר פילורי – גם במקרים שלא נטלו טיפול אנטיביוטי וגם במקרים שהטיפול האנטיביוטי כשל.
  • תסמונת המעי הרגיש – בעיקר להפחתת כמות היציאות ולהפחתת כאבי הבטן.

להלן קצת מהניסיון שנצבר במהלך התקופה בשימוש בפורמולה:

נטלו אותה מטופלים אשר חלו במחלות מעי דלקתיות (קרוהן, קוליטיס, פרוקטיטיס), ואשר חוו תקופה ארוכה של התקף, אשר כללה בין היתר יציאות תכופות ומרובות, חלקן עם דימום, כאבי בטן מרובים, חולשה ועייפות, אנמיה ועוד. רבים מהם נטלו, בנוסף לתרופות האנטי דלקתיות המקובלות בטיפול במצבים של IBD (כדוגמת פנטסה (Pentasa), רפאסל (Rafassal), אסאקול (Asacol)), גם תרופות המדכאות את פעילות המערכת החיסונית (כדוגמת אימורן (Imuran), פורינטול (Puri-Nethol), טאקרולימוס (Tacrolimus), פרוגראף (Prograf), ציקלוספורין (Cyclosporine), מתוטרקסאט (Methotrexate)). מדיווח המטופלים ניתן להסיק שהשימוש בפורמולה Myco Digest שיפר את איכות החיים של החולים במחלה במספר מובנים: הפחתה בכמות היציאות, הפחתה בכאבי הבטן, הפחתה במדדים הדלקתיים. חלק מהמטופלים אף הפסיקו בהמלצת הרופא המטפל ליטול תרופות המדכאות את מערכת החיסון. מטופלים אשר היו ברמיסיה בזמן שבו החלו ליטול את Myco Digest דיווחו שמשך הרמיסיה התארך משמעותית, וחלקם אף דיווחו על רמיסיה ארוכה ללא התקפים.

נטלו את הפורמולה גם מטופלים אשר חלו בגסטריטיס או באסופגיטיס, בעיקר בזמן התקף. מטופלים אלה דיווחו על הטבה משמעותית הן ברמת הכאב והן ברמת הצרבות אותן חשו. גם במקרים אלה דיווחו מטופלים על הפחתה ברמת הדלקתיות.

סוג נוסף של מטופלים אשר נטלו את הפורמולה הם אנשים אשר נמצאו עם רמה גבוהה של הליקובקטר פילורי בבדיקת תבחין נשיפה, ואשר חוו תסמינים כמו כאבים ברום הבטן, צרבות, גסטריטיס ואף כיב בקיבה. רובם הגדול קיבלו טיפול אנטיביוטי שכשל, ואשר רק החמיר את התסמינים אותם הם חוו. רבים מהם דיווחו שנטילת הפורמולה Myco Digest הקלה מאד על התסמינים, הפחיתה את כאבי הבטן ואת תחושת הצריבה, ואצל רבים מהם, בדיקת תבחין נשיפה שנערכה בתום תקופת נטילה של שלושה חודשים של הפורמולה Myco Digest, נמצאה ברמה התקינה.

תקציר מחקרים על פטריות מרפא ומחלות דלקתיות של מערכת העיכול:

מחקר קליני משנת 2010, כפול סמיות, שנערך באוסלו שבנורווגיה, בחן את ההשפעה של פורמולה המשלבת תמציות פטריות מרפא על מדדים דלקתיים בקרב חולי קרוהן וקוליטיס. הפורמולה הכילה שילוב תמציות אגריקוס והיריסיום.

אצל הנחקרים נצפתה ירידה במדדי הדלקתיות בגוף, שהתבטאה בירידה ברמות הציטוקינים מעוררי הדלקת בדם ועליה בציטוקינים נוגדי הדלקת, כמו גם בירידה ברמות ה-Calprotectin בצואה.

תקציר: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21129005

תוצאות המחקר הראו שיפור ניכר בסימפטומים של התכווצויות בטן ומספר היציאות, הפחתה ניכרת ברמת העייפות שיפור ניכר במדדים רבים של איכות החיים, כדוגמת כאב כללי, רמת הויטליות הכללית, התפקוד הפיזי והעומס הרגשי, ושיפור משמעותי במדד הדלקת Calprotectin הנבדק בבדיקות צואה.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0150191

מחקר קליני שפורסם באוגוסט 2014 בארה”ב, בחן ההשפעות הפרה-ביוטיות של הפוליסכרידים הפפטידים (PSP) מפטריית המרפא טרמטס, לאלה של האנטיביוטיקה אמוקסיצילין, על המיקרוביום במעיים של בני אדם.

נמצא ש-PSP הוביל לשינויים ברורים ועקביים במגוון החיידקים הפרוביוטיים, עם פעילות פרה-ביוטית מובהקת במיקרוביום של הנחקרים. בקרב אלה שטופלו ב-PSP, החיידקים הפתוגנים הנפוצים נטו להישאר ברמה יציבה לאורך כל תקופת המחקר. הטיפול באמוקסיצילין לעומת זאת גרם לשינויים באוכלוסיית החיידקים במעי, ובעיקר גורם לעלייה בחיידקים פתוגנים מסוג Shigella ו- Escherichia Coli.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25006989

מחקר שנערך בשנת 2013 בקרב חולדות שהשרו בהן אולקוס, בדק את ההשפעה של מתן תמצית מפטריית המרפא היריסיום במינונים שונים בהשוואה למתן אומפראזול.

תוצאות המחקר הראו שבקרב קבוצת הביקורת, שיעור הנזק שנגרם לרירית הקיבה היה הגבוה ביותר. בקרב קבוצת העכברים שטופלו באומפראזול היתה בלימה משמעותית של הנזק שנגרם לרירית הקיבה, בד בבד עם התחדשות הרירית. בקרב החולדות שהואכלו בתמצית ההיריסיום, נצפתה התחדשות של רירית הקיבה, אשר היתה משמעותית יותר ככל שהחולדות קיבלו מינון גבוה יותר של תמצית ההיריסום.

https://www.hindawi.com/journals/ecam/2013/492976

מחקר קליני בחן את היעילות של מתן תמצית מפטריית ההיריסיום בטיפול בדלקת קיבה ניוונית כרונית (Chronic Atrophic Gastritis).

בתום המחקר נצפו בקרב הנחקרים הקלה בכאבים ברום הבטן, עליה בערכי ה-PAO, שינוי לטובה במדדי הדיספלזיה של רקמת רירית הקיבה ושיפור בעומצת ההסתננות הדלקתית לרקמת רירית הקיבה.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3932005

לקריאת מחקרים מלאים אודות פטריות מרפא ומחלות דלקתיות של מערכת העיכול:

Effect of an Extract Based onAgaricus blazei Murill on Expression of Cytokines and Calprotectin in Patients with Ulcerative Colitis and Crohns disease

hericium-erinaceus-an-edible-mushroom-with-medicinal-values

Medicinal properties of Hericium erinaceus and its potential to formulate novel mushrooms-besed pharmateuticals

Fatigue and QOL of ulcerative colitis with agaricus 2016

Andosan – An Anti-Allergic and Anti-Inflammatory Ingredient Prepared from Agaricus Blazei Mushroom

Anti-Helicobacter pylori activity of bioactive components isolated from Hericium erinaceus

לרכישת מיקו דייג’סט