מעבר לחנות שלנו

מחקרים

השפעת מתן פטריות מרפא על עלייה באנזימי כבד

מאמר שפורסם בשנת 2013 ב-pubmed סוקר את ההשפעות המיטיבות של פטריות מרפא על שיפור במדדי אנזימי כבד.

חלק מהפטריות שנסקרו היו:

ראישי (Ganoderma Lucidum) – בעלת פעילות נוגדת חמצון חזקה כנגד רדיקלים חופשיים, אשר מספקת הגנה כבדית וכלייתי. השפעות אלה יוחסו לפעילות המעכבת של תמצית הראישי על חמצון הקרום השומני של התאים הגורם להיווצרות של רדיקלים חופשיים, או ליכולת המיגור של הרדיקלים החופשיים.

פלאורוטוס (Pleurotus Ostreatus) – התמצית המימית של הפטרייה מכילה ריכוזים גבוהים של ציסטאין, מתיונין וחומצה אספרטית. התמצית האתנולית נמצאה כבעלת יכולת לשפר את רמת נוגדי החמצון ולשקם את תאי הכבד.

קורדיספס (Cordyceps Sinensis) מעלה את הפעילות נוגדת החמצון בכבד באמצעות העלאת רמות נוגדי החמצון catalase, glutathione reductase, glutathione peroxidase, SOD.

אגריקוס (Agaricus Blazei) – רכיבים פעילים בתמצית המימית של  הפטרייה פועלים באופן ישיר או באופן עקיף על קרומי התאים הכבד. כמו כן, רמות האנזים GST-P ירדו בעכברים שקיבלו תמצית זו.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23884116