קשב היא היכולת לרכז משאבים לטובת מיקוד תשומת הלב לקליטה של מידע בצורה ישירה ללא תגובה להסחת דעת, גירויים ורעשי רקע. (בשונה מהקשבה שמתייחסת בצורה ממוקדת לנושא שמיעה)
ליקוי בקשב מונע מהפרט לתפקד בצורה מיטבית, שכן הוא מוסח ומוטרד, מה שמונע ממנו לקיים מטלות ומשימות שדורשות קשב.

גורמים נוספים שיכולים להפריע לקשב וריכוז ומכאן לפגיעה בתפקודו של הפרט יכולים להיות, היפראקטיביות ואימפולסיביות.

הפרעת קשב/היפראקטיביות (ADHD) היא הפרעה התנהגותית הנפוצה בקרב ילדים, אך לא מעט מבוגרים סובלים ממנה גם כן.
זוהי הפרעה נוירולוגית הנפוצה ביותר בשנות הילדות. ADHD היא הפרעה קלינית הטרוגנית של חוסר תשומת לב, היפראקטיביות ואימפולסיביות או קושי לשלוט בהתנהגות.
קימות גישות רבות לתמיכה ולחיזוק יכולת הקשב והריכוז, הן נעות על מרחב של תזונה, שיטות חינוך, שיפור מיומנויות דרך תרפיות באומנות, צמחים וכמובן פטריות.

shutterstock_744195052