מעבר לחנות שלנו

מחקרים

היריסיום לשיפור תפקודים קוגניטיביים

Improving Effects of the Mushroom Yamabushitake (Hericium erinaceus) on Mild Cognitive Impairment: A Double-blind

Placebo-controlled Clinical Trial

מחקר כפול סמיות, פלסבו, מבוקר, בדק את השפעת פטריית ההיריסיום על גברים ונשים בגילאים 50-80 שאובחנו כסובלים מדמנציה (שיטיון) בדרגה קלה עד בינונית.

שיטיון המלווה בירידה בזיכרון (Senile Dementia) מעסיק רבים בתחום המחקר והרפואה לאור העלייה בשכיחות התופעה בקרב קשישים רבים בכל רחבי העולם והחשש מהתפתחות מחלת האלצהיימר.

מתוך מגוון חומרים המיוצרים ע”י הגוף על מנת לייעל את התפקוד הקוגניטיבי, גורם הגדילה העיצבי
nerve growth factor – NGF)) משפיע על נוירונים כולינרגיים במערכת העצבים המרכזית. גורם הגדילה העצבי, המיוצר ע”י תאי שוואן, אינו חודר את מחסום הדם מוח (BBB). בעשור האחרון נבדקים מבנים שונים בעלי משקל מולקולרי נמוך המסוגלים לחדור את מחסום הדם מוח.

פטריית ההיריסיום(Hericium erinaceus)  מוכרת ביפן ובסין כפטריית מאכל. רכיבים פנוליים מפטריית ההיריסיום זוהו כמעודדים ייצור גורם גדילה עיצבי במערכת העצבים המרכזית ומוכרים ברפואה המסורתית כמחזקי זיכרון וריכוז ולמניעת דמנציה.

בשבועיים הראשונים של המחקר נערכו מבדקים בהם בדקו את רמת השיטיון לפי מדד של Hasegawa Dementia Scale (HDS-R) הבוחן זיכרון, התמצאות ויכולות בסיסיות של תפקודים יומיומיים. משתתפי המחקר קיבלו ניקוד של 22-25 מתוך 30 נקודות מירביות, כאשר אין מחלה קלינית ברקע המשפיעה על תפקודים מנטליים.

הנחקרים חולקו ל-2 קבוצות בנות 15 משתתפים כל אחת, קבוצת מחקר וקבוצת הביקורת.

קבוצת המחקר קיבלה 4 כמוסות ליום המכילות אבקת היריסיום במינון של 250 מג’, קבוצת הביקורת קיבלה פלסבו.

המחקר נערך במשך 16 שבועות, כל 4 שבועות נערכה ביקורת למשתתפים.

המחקר נערך בהיקף כללי של 22 שבועות הכוללים שבועיים הערכה, 16 שבועות של נטילת התוספים, 4 שבועות נוספים של ביקורת לאחר סיום נטילת התוספים.

במשך המחקר אף אחד מהנחקרים לא נטל טיפול תרופתי המשפיע על תפקודי מערכת העצבים (תרופות לאלצהיימר ותרופות אחרות).

בנוסף נאסר על הנחקרים ליטול תוספי תזונה הידועים כמשפיעים על מערכת העצבים המרכזית כדוגמת: ג’ינקו בילובה וחומצת שומן מסוג DHA.

כל הנחקרים עברו ניטור קבוע של מדדים פיזיולוגיים שונים: לחץ דם, בדיקות כימיה של הדם.

בנוסף ניהלו הנחקרים יומן בו תיעדו את הרגישות לטעמים של המזון.

אחרי 4,8,12,16 שבועות של נטילת ההיריסיום ואחרי עוד 4 שבועות של מעקב follow-up נמדדה בקבוצת המחקר שקיבלה היריסיום עליה משמעותית במדדים הקוגניטיבים בהשוואה לקבוצת הביקורת שקיבלה פלצבו. אולם, בקבוצת המחקר היתה ירידה משמעותית בתפקודים הקוגניטיבים לאחר 4 שבועות מתום המחקר. לפיכך, תמצית מפטריית ההיריסיום יעילה בשיפור ליקוי קוגנטיבי מתון והפיך, וצריכה רציפה שלה היא הכרחית כדי לשמור על השיפור בתפקודים הקוגניטיבים.

הציונים בקבוצת הפלצבו גם הראו עליה משמעותית בתפקודים הקוגניטיבים בשבועות 8 ו-16 בהשוואה לציונים בתחילת המחקר. גורמים אפשריים לעלייה כזו בקבוצת הפלצבו עשויים להיות אפקט הפלצבו או בשל ההרגל של הנבדקים לבדיקות תפקוד קוגניטיבי.

השוואת הציונים של שני הקבוצות בשבוע 16 עם אלה בתחילת הצריכה מראה כי 11 מקרים קבלו ציון “שיפור ניכר” על ידי עלייה של 3 ועוד נקודה, מהם 10 (71.4%) בקבוצת המחקר ו-1 (6.7%) בקבוצת הפלצבו, ו-4 מקרים קיבלו ציון ‘שופר’ על ידי עלייה של 2 נקודות, 3 (21.4%) בקבוצת המחקר ו-1 (6.7%) בקבוצת הפלצבו. מקרה אחד (.7.1%) בקבוצת המחקר ו-13 מקרים (86.7%) בקבוצת הפלצבו קיבלו ציון “ללא שינוי” על ידי שינוי ציון של 1, 0 או 1-. באף אחת מהקבוצות לא היה אף מקרה שהוחמר על ידי ירידה של נקודת 2 או יותר.

בדיקות המעבדה הראו בקבוצת הפלצבו שינויים בלחץ דם הסיסטולי, בערכי AST (GOT), LDH, HDL cholesterol ו-Cl, ובקבוצת המחקר שינויים בקריאטינין (CRE), Na ו-K, אבל כל השינויים הללו היו בטווח התקין. כמו כן, שתי הקבוצות הראו הבדלים משמעותיים בכולסטרול הכללי בתחילת המחקר, בחומצת שתן (UA) בשבוע ה-16, ובקריאטינין בתחילת השבוע ה-16, אבל הכל בטווח הנורמלי. בעוד 7 משתתפים בקבוצת המחקר ו-6 משתתפים בקבוצת הפלצבו דיווחו על מצב גופני ירוד, כל המקרים הללו היו של אי נוחות קלה בקיבה ושלשולים, ללא כל צורך בטיפול רפואי.

לסיכום, בקבוצת המחקר נרשמו ציונים גבוהים באופן משמעותי בסולם התפקוד הקוגניטיבי בהשוואה לקבוצת הפלצבו. הציונים של קבוצת המחקר גדלו עם משך הצריכה, אבל בשבוע ה-4 לאחר סיום נטילת ההיריסיום במשך 16 שבועות, הציונים ירדו באופן משמעותי. בדיקות מעבדה לא הראו כל השפעה שלילית של ההיריסיום.

התוצאות שהתקבלו במחקר זה מצביעות על כך שפטריית ההיריסיום יעילה בשיפור ליקוי קוגנטיבי מתון והפיך.

Improving Effects of the Mushroom Yamabushitake (Hericium erinaceus) on Mild Cognitive Impairment: A Double-blind Placebo-controlled Clinical Trial

PHYTOTHERAPY RESEARCH Phytother. Res. 23, 367–372 (2009) Published online Wiley InterScience

לקריאת תקצירי מחקרים נוספים אודות פטריית המרפא היריסיום